Ειδικές παραγγελίες

Οι ειδικές παραγγελίες εξυπηρετούνται ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

  1. Επιλογή του υλικού / υλικών κατασκευής του κοσμήματος,
  2. Μέτρηση και αναφορά του σωστού μεγέθους για την κατασκευή (σε περίπτωση δακτυλιδιού / βραχιολιού),
  3. Αποστολή σχεδίων / φωτογραφιών / σκαριφημάτων του σχεδίου,
  4. Περιγραφή του κοσμήματος όπως το έχετε φανταστεί, με λεπτομέρειες στην περίπτωση κάποιας εξειδικευμένης κατασκευής,
  5. Αποστολή στο Email: [email protected],
  6. Κατόπιν εκτίμησης του προβλεπόμενου χρόνου παράδοσης και κόστους του κοσμήματος, χρειάζεται να καταβληθεί το 75% της προβλεπόμενης* αξίας του κοσμήματος για να ξεκινήσει η παραγωγή του,
  7. Όταν τελειώσει η κατασκευή, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, στέλνοντάς σας φωτογραφίες του αποτελέσματος,
  8. Εάν δεν χρειάζεται να προσθέσετε τίποτα επιπλέον στο τελειωμένο κόσμημα, με την καταβολή του υπόλοιπου 25% της αξίας του, σας αποστέλλεται αυθημερόν,
  9. Εάν χρειάζεται επιπλέον προσθήκες ή τροποποιήσεις, θα σας παρέχουμε νέο χρόνο παράδοσης και την πιθανή αλλαγή στο κόστος του,
  10. Επιστρέφουμε στο βήμα 7.

* Η προβλεπόμενη αξία ενός κοσμήματος ενδέχεται να μην είναι η τελική του τιμή, επειδή μπορεί να υπάρξουν αλλαγές στο τελικό του βάρος σε σχέση με το βάρος υπολογισμού κατά την παραγγελία. Σε κάθε περίπτωση, οι διακυμάνσεις αυτές είναι μηδαμινές και δεν τροποποιούν δραματικά το κόστος. Όλες οι αξίες προκύπτουν από τον συνδυασμό της τιμής του επιλεγμένου μετάλλου κατασκευής κατά την ημερομηνία της παραγγελίας, και από τις εργατοώρες που δαπανούνται για την κατασκευή του.